• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
lỗi
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

Kế hoạch xuất bản Nội san Khoa học Nội vụ miền Trung - Tây Nguyên số 04

Xem chi tiết tại =>> đây

Thể lệ viết bài xem tại =>> đây

Thư mời

Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2018

Xem chi tiết tại đây =>> đây

Kế hoạch Xuất bản Tạp chí Khoa học Nội vụ số 19

Xem chi tiết tại => đây

Thư mời viết bài tham dự Hội thảo khoa học cấp Trường 2017

Với mục đích tập hợp ý kiến, kinh nghiệm của các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà quản lý về những vấn đề lý luận và thực tiễn đào tạo thạc sỹ định hướng ứng dụng tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội ...

Thông báo: Viết bài tham luận cho Hội nghị Quốc tế Ngày Lưu trữ lần thứ 27

Căn cứ thư mời của Viện Khoa học Lưu trữ Quốc tế (IIAS) gửi Trường Đại học Nội vụ Hà Nội về việc viết nghiên cứu tham luận và tham gia Hội nghị  Ngày Quốc tế Lưu trữ lần thứ 27 do Viện tổ chức từ ngày 15-18/10/2017; Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trân trọng thông báo về việc viết bài tham luận cho Hội nghị. Cụ thể xem tại đây

Kế hoạch xuất bản Nội san khoa học Nội vụ miền Trung - Tây Nguyên số 03

Chi tiết xem tại đây

Thể lệ bài viết nội san xem tại đây

Video

Thống kê truy cập

111111111111111111
Hôm nay
Tuần
Tháng
0
0

footer new