• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

Thành lập BCĐ và các Tiểu ban giúp việc tham gia kỳ thi kết thúc học phần, học kỳ phụ và các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp

Ngày 04 tháng 6 năm 2018, Giám đốc Phân hiệu Quảng Nam ký Quyết định số 85/QĐ-PHQN về việc thành lập Ban Chỉ đạo và các Tiểu Ban giúp việc tham gia kỳ thi kết thúc học phần, học kỳ phụ và các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp học kỳ II năm học 2017 – 2018 trình độ Cao đẳng hệ chính quy khóa học 2015 - 2018

Theo đó, danh sách Ban chỉ đạo và các tiểu ban gồm

1. Ban Chỉ đạo có thành viên, do ông Trần Đình Thảo - Q. Giám đốc Phân hiệu Quảng Nam làm Trưởng ban.

2. Các Tiểu ban: Thư ký, Giám sát, Đề thi, Coi thi, Chấm thi, Phúc khảo, Cơ sở vật chất.

Quyền hạn và nhiệm vụ của BCĐ và các Tiểu ban giúp việc thực hiện theo đúng quy định của Nhà trường, BCĐ và các Tiểu ban giúp việc tự giải thể sau khi kết thúc công việc.

Thành viên cụ thể, vui lòng xem chi tiết Quyết định số 85/QĐ-PHQN./.

HT

footer new