• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

Thông báo về phòng, tránh sinh viên tham gia cá độ, đánh bạc qua mạng

Ngày 24 tháng 5 năm 2018, Phân hiệu Quảng Nam có ban hành Thông báo số 234/TB-PHQN về phòng, tránh sinh viên tham gia cá độ, đánh bạc qua mạng.

Theo đó, thực hiện Công văn chỉ đạo về phòng, tránh sinh viên tham gia cá độ, đánh bạc qua mạng của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại số 1779/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 07/5/2018; Phân hiệu Quảng Nam cấm tuyệt đối toàn thể sinh viên Phân hiệu tham gia cá độ, đánh bạc qua mạng dưới mọi hình thức, nhất là mùa World cup 2018 sắp diễn ra tại Nga.

Hành vi cá độ, đánh bạc được xác định là vi phạm quy chế học sinh - sinh viên, vi phạm pháp luật dẫn đến nhiều hệ lụy cho bản thân, gia đình và xã hội.

Do đó, Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên, Đoàn TNCS HCM, Cố vấn học tập các lớp, BQL Ký túc xá và Ban Cán sự các lớp phối hợp để tuyên truyền, kiểm tra, phát hiện và xử lý sinh viên vi phạm.

          Nội dung cụ thể của Thông báo xem tại đây./.

 

footer new