• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI TẠI QUẢNG NAM (Từ ngày 14/5/2018 - 20/5/2018)

             Buổi

 Ngày

tháng  năm

SÁNG (Giờ làm việc từ 7h30 đến 11h30)

CHIỀU (Giờ làm việc 13h00 đến 17h00)

Thứ 2

14/5/2018

Làm việc bình thường Làm việc bình thường

Thứ 3

15/5/2018

Làm việc bình thường Làm việc bình thường

Thứ 4

16/5/2018

Làm việc bình thường

14h00: Họp giao ban công tác tuần; Thành phần: Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Tổ trưởng Tổ thanh tra nhân dân. Địa điểm: Phòng A.107

16h00: Họp đánh giá phân loại viên chức & NLĐ tháng 4/2018. Thành phần: Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Tổ trưởng Tổ thanh tra nhân dân. Địa điểm: Phòng A.107

Thứ 5

17/5/2018

8h30: Họp Chi bộ 1. Thành phần: Đảng viên chi bộ 1. Địa điểm: Phòng A.107 15h30: Giao lưu bóng đá chào mừng kỷ niệm ngày sinh nhật Bác. Thành phần: Mời Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị, toàn thể viên chức & NLĐ. Địa điểm: Sân bóng đá Nam Hoàng - Điện Ngọc.

Thứ 6

18/5/2018

Làm việc bình thường Làm việc bình thường

Thứ 7

19/5/2018

Nghỉ

(Mỗi phòng cử 01 CBVC đi làm)

Nghỉ

(Mỗi phòng cử 01 CBVC đi làm)

Chủ nhật

20/5/2018

Nghỉ Nghỉ

footer new