• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

Ban Giám đốc

GIỚI THIỆU BAN GIÁM ĐỐC

I. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Giám đốc Trần Đình Thảo:

        - Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về các hoạt động của Phân hiệu Quảng Nam, phụ trách chung các lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc theo quy định của pháp luật.

Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác như sau:

- Công tác Đảng.

         - Công tác Tổ chức cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ.

- Công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật viên chức, người lao động.

         - Công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển của Cơ sở Trường.

         - Chủ tài khoản của đơn vị.

         - Các hoạt động khoa học.

         - Công tác báo chí và website của Cơ sở miền Trung.

- Công tác thư viện tư liệu.

- Hoạt động Công nghệ thông tin.

- Công tác hành chính tổng hợp, văn thư lưu trữ.

         - Công tác thanh tra.

         - Công tác pháp chế, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật.

         - Công tác Y tế.

         - Ký giấy chứng nhận các lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn.

         - Hồ sơ đề nghị cấp phát bằng, chứng chỉ.

         - Các dự án đầu tư.

         - Công tác Tài chính - Kế toán.

         - Phụ trách Phòng Tài chính - Kế toán, Phòng HC-QT-TC, Phòng KHCN&TTTV

         Giám đốc Trần Đình Thảo sinh hoạt với Phòng HC-QT-TC.

2. Phó Giám đốc Trần Đình Chín trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác:

- Công tác đào tạo chính quy, vừa làm vừa học và bồi dưỡng ngắn hạn.

- Công tác thanh tra, khảo thí & đảm bảo chất lượng.

- Công tác hợp tác liên kết, đào tạo với các đơn vị trong nước và ngoài nước.

- Công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật sinh viên.

- Công tác phát triển đội ngũ giảng viên; nâng cao năng lực giảng viên về giảng dạy và nghiên cứu nhằm đảm bảo chất lượng công tác chuyên môn.

- Theo dõi việc thực hiện chương trình đào tạo các môn học; việc sử dụng bài giảng, giáo trình, tài liệu tham khảo phục vụ công tác dạy - học những môn học ở các ngành học, bậc học; đề xuất điều chỉnh, bổ sung chương trình môn học chuyên ngành ở các ngành học phù hợp với điều kiện thực tế.

- Các hoạt động khoa học.

- Công tác kiến tập, thực tập, tham quan thực tế của sinh viên.

- Công tác giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập, dự giảng.

- Theo dõi hoạt động các CLB: CLB Sinh viên nghiên cứu khoa học, CLB Tin học - Ngoại ngữ, CLB Võ thuật, CLB Văn nghệ, CLB Cầu lông.

- Công tác bảo vệ, phòng cháy chữa cháy, bão lụt.

- Theo dõi Ký túc xá.

         - Công tác Quản trị, quản lý tài sản thiết bị; công tác xây dựng, sửa chữa mua sắm trang thiết bị.

- Công tác Quốc phòng an ninh.

- Hoạt động Công đoàn.

- Hoạt động Đoàn Thanh niên.

- Các công việc khác khi được Giám đốc giao.

- Phụ trách Phòng ĐT&CTSV. Tổ Giảng viên Cơ bản, Tổ Giảng viên Chuyên ngành.

- Phó Giám đốc Trần Đình Chín sinh hoạt tại Phòng ĐT&CTSV.

II. Ban giám đốc

 

 

STT Họ và tên Ngày sinh Chức danh Email
1 Trần Đình Thảo 16.04.1959 Giám đốc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Trần Đình Chín 01.01.1967 Phó Giám đốc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

footer new