• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
lỗi
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI TẠI QUẢNG NAM (Từ ngày 11/12/2017 - 17/12/2017)

             Buổi

 Ngày

tháng  năm

SÁNG (Giờ làm việc từ 7h30 đến 11h30)

CHIỀU (Giờ làm việc 13h00 đến 17h00)

Thứ 2

11/12/2017

Làm việc bình thường Làm việc bình thường

Thứ 3

12/12/2017

Làm việc bình thường 14h00: Họp tổng kết bình xét thi đua năm 2017; Thành phần: Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị, Công đoàn, Đoàn thanh niên; Địa điểm: Phòng A.107

Thứ 4

13/12/2017

08h00 : Khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng tại tỉnh Kon Tum. Thành phần: Đại diện Ban Giám đốc, phòng ĐT&CTSV. (Phòng HC-QT-TC chuẩn bị xe) 14h00: Họp giao ban công tác tuần; Thành phần: Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị, Công đoàn, Đoàn thanh niên; Địa điểm: Phòng A.107

Thứ 5

14/12/2017

Làm việc bình thường Làm việc bình thường

Thứ 6

15/12/2017

Làm việc bình thường Làm việc bình thường

Thứ 7

16/12/2017

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Chủ nhật

17/12/2017

Nghỉ Nghỉ

Video

Thống kê truy cập

111111111111111111
Hôm nay
Tuần
Tháng
0
0

footer new