• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI TẠI QUẢNG NAM (Từ ngày 05/06/2017 đến ngày 11/06/2017)

 

            

         Buổi

 Ngày

tháng  năm

 

SÁNG (Giờ làm việc từ 7h30 đến 11h30)

 

CHIỀU (Giờ làm việc 13h00 đến 17h00)

Thứ 2

05/6/2017

8h00: Nghiệm thu 02 đề tài Nghiên cứu khoa học của sinh viên; Thành phần: Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH theo Quyết định số 847, 845/QĐ-ĐHNV; Địa điểm: Phòng A.307

15h00: Họp Đảng uỷ Phân hiệu; Thành phần: Các đồng chí đảng uỷ viên; Địa điểm: Phòng A.107

Thứ 3

06/6/2017

7h00: Đự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã Điện Bàn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2017-2020; Thành phần: Đ/c Huỳnh Ngọc Dũng- PBT Đảng bộ Phân hiệu (Phòng HC-QT-TC chuẩn bị xe)

15h00: Họp thống nhất phân công thực hiện tổ chức các lớp liên kết VLVH, BDNH; Thành phần: Mời Giám đốc Trần Đình Thảo, PGĐ Trần Đình Chín, Phòng ĐT&CTSV, TC-KT

19h30: Dự chung khảo Hội thi "Nữ sinh duyên dáng Trường Đại học Quảng Nam mở rộng lần thứ II"; Thành phần: Giám đốc Trần Đình Thảo (Phòng HC-QT-TC chuẩn bị xe)

Thứ 4

07/6/2017

Làm việc bình thường

14h00: Họp giao ban công tác tuần; Thành phần: Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị, Công đoàn, Đoàn thanh niên; Địa điểm: Phòng A.107

16h00: Họp đánh giá, phân loại tháng 5; Thành phần: Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị, Công đoàn, Đoàn thanh niên; Địa điểm: Phòng A.107

Thứ 5

08/6/2017

7h30: Dự Lễ kỷ niệm 20 năm xây dựng & phát triển và đón nhận Huân chương lao động hạng Nhì của Trường Đại học Quảng Nam; Thành phần: PGĐ Trần Đình Chín (Phòng HC-QT-TC chuẩn bị xe)

Làm việc bình thường

Thứ 6

09/6/2017

Làm việc bình thường

14h00: Làm việc UBND huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi về phối hợp mở lớp bồi dưỡng; Thành phần: Lãnh đạo Phân hiệu, Phòng ĐT&CTSV

Thứ 7

10/6/2017

Nghỉ

(Mỗi phòng cử 01 CBVC đi làm)

Nghỉ

(Mỗi phòng cử 01 CBVC đi làm)

Chủ nhật

11/6/2017

Nghỉ

Nghỉ

Ghi chú:

- Từ ngày 5/6- 16/6/2017: Tổ chức thi học kỳ VI các lớp cao đẳng khoá 2014-2017

- Từ ngày 6/6 - 21/6/2017: Tham gia bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và an ninh tại Hội đồng bồi dưỡng Quốc phòng và an ninh tỉnh Quảng Nam; Thành phần: PGĐ Ngô Sỹ Trung

 

footer new