• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
lỗi
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI TẠI QUẢNG NAM (Từ ngày 25/9/2017 - 01/10/2017)

             Buổi

 Ngày

tháng  năm

SÁNG (Giờ làm việc từ 7h30 đến 11h30)

CHIỀU (Giờ làm việc 13h00 đến 17h00)

Thứ 2

25/9/2017

7h30: Họp lấy phiếu tín nhiệm quy hoạch Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng giai đoạn 2021-2026 tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội; Thành phần: Ban Giám đốc Làm việc bình thường

Thứ 3

26/9/2017

9h00: Họp giao ban và rà soát công tác chuẩn bị Lễ khai giảng: Thành phần: Ban giám đốc, Trưởng các đơn vị; Địa điểm: Phòng A.107

10h30: Tổng duyệt chương trình văn nghệ khai giảng năm học 2017-2018; Thành phần: Ban giám đốc, Trưởng các đơn vị, CLB văn nghệ và các cá nhân liên quan.

14h00: TS Lê Thanh Huyền - Trưởng Khoa VHTT&XH làm việc với các giảng viên Khoa VHTT&XH giảng dạy tại Phân hiệu Quảng Nam; Địa điểm: Phòng A.307

15h00: Hiệu trưởng Nguyễn Bá Chiến và đoàn công tác Trường ĐHNVHà Nội làm việc toàn thể viên chức, người lao động Phân hiệu Quảng Nam; Thành phần: Hiệu trưởng, Đoàn công tác Trường ĐHNV Hà Nội, toàn thể VC, NLĐ; Địa điểm: Phòng A.307 

Thứ 4

27/9/2017

8h00: Khai giảng năm học 2017-2018; Thành phần: Khách mời, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Ban Giám đốc, Toàn thể viên chức, người lao động, sinh viên; Địa điểm: Hội trường H Làm việc bình thường

Thứ 5

28/9/2017

Làm việc bình thường Làm việc bình thường

Thứ 6

29/9/2017

8h00: Đại hội Chi bộ 1; Thành phần: Mời Đảng uỷ bộ phận, Trưởng các đơn vị, đảng viên chi bộ 1; Địa điểm: Phòng A.307 8h00: Đại hội Chi bộ 2; Thành phần: Mời Đảng uỷ bộ phận, Trưởng các đơn vị, đảng viên chi bộ 2; Địa điểm: Phòng A.307

Thứ 7

30/9/2017

8h00: Đại hội Chi bộ 3; Thành phần: Mời Đảng uỷ bộ phận, Trưởng các đơn vị, đảng viên chi bộ 3; Địa điểm: Phòng A.307

Nghỉ

(Mỗi phòng cử 01 CBVC đi làm)

Chủ nhật

01/9/2017

Nghỉ Nghỉ

Video

Thống kê truy cập

111111111111111111
Hôm nay
Tuần
Tháng
0
0

footer new