• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI TẠI QUẢNG NAM (Từ ngày 12/06/2017 đến ngày 18/06/2017)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 12/6/2017- 18/6/2017)

            

         Buổi

 Ngày

tháng  năm

SÁNG (Giờ làm việc từ 7h30 đến 11h30)

CHIỀU (Giờ làm việc 13h00 đến 17h00)

Thứ 2

12/6/2017

 8h00: Dự Hội thảo “Thực trang đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong điều kiện hội nhập quốc tế”. Thành phần: Ban Giám đốc, Trưởng, phó các đơn vị, toàn thể giảng viên Phân hiệu. Địa điểm: Phòng A.307. Làm việc bình thường

Thứ 3

13/6/2017

10h30: Họp Chi bộ 3 (ĐT&CTSV, KHCN&TTTV); Thành phần: Mời Bí thư Đảng ủy, Toàn thể đảng viên Chi bộ; Địa điểm: Phòng A.107

Làm việc bình thường

Thứ 4

14/6/2017

Làm việc bình thường 14h00: Họp giao ban công tác tuần; Thành phần: Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị, Công đoàn, Đoàn thanh niên; Địa điểm: Phòng A.107

Thứ 5

15/6/2017

9h00: Họp Chi bộ 1 (Hành chính - Kế toán); Thành phần: Mời Bí thư Đảng ủy, Toàn thể đảng viên Chi bộ; Địa điểm: Phòng A.107 Làm việc bình thường

Thứ 6

16/6/2017

10h30: Họp Chi bộ 2 (02 Tổ giảng viên); Thành phần: Mời Bí thư Đảng ủy, Toàn thể đảng viên Chi bộ; Địa điểm: Phòng A.107 Làm việc bình thường

Thứ 7

17/6/2017

Nghỉ

(Mỗi phòng cử 01 CBVC đi làm)

Nghỉ

(Mỗi phòng cử 01 CBVC đi làm)

Chủ nhật

18/6/2017

Nghỉ Nghỉ

- Từ ngày 5/6- 16/6/2017: Tổ chức thi học kỳ VI các lớp cao đẳng khoá 2014-2017

- Từ ngày 6/6 - 21/6/2017: Tham gia bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và an ninh tại Hội đồng bồi dưỡng Quốc phòng và an ninh tỉnh Quảng Nam; Thành phần: PGĐ Ngô Sỹ Trung

footer new