• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
lỗi
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI TẠI QUẢNG NAM (Từ ngày 31/7/2017 - 06/8/2017)

 

 

             Buổi

 Ngày

tháng  năm

SÁNG (Giờ làm việc từ 7h30 đến 11h30)

CHIỀU (Giờ làm việc 13h00 đến 17h00)

Thứ 2

31/7/2017

8h30: Dự họp về công tác đầu tư xây dựng cơ bản, công tác tài chính kế toán năm 2017 tại Bộ Nội vụ. Thành phần: Giám đốc Trần Đình Thảo.

Làm việc bình thường

Thứ 3

01/8/2017

8h00: Làm việc với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam. Thành phần: Giám đốc Trần Đình Thảo, đại diện Phòng HC-QT-TC và đại biểu theo giấy mời số 187/GM-QBL ngày 27/7/2017 của Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam. Địa điểm: Phòng A.107.

13h30: Phòng HC-QT-TC họp xét phân loại, đánh giá tháng 7/2017. Thành phần: Mời Ban Giám đốc, viên chức & người lao động thuộc phòng. Địa điểm: Phòng họp Thư viện.

Thứ 4

02/8/2017

Làm việc bình thường

- 14h00: Họp giao ban công tác tuần; Thành phần: Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị, Bí thư đoàn thanh niên. Địa điểm: Phòng A.107.

- 14h00: Làm việc với thường trực huyện ủy huyện Tây Trà tỉnh Quảng Ngãi. Thành phần: Đại diện Ban Giám đốc, Phòng ĐT&CTSV (Phòng HC-QT-TC bố trí xe).

- 16h00: Họp đánh phân loại, đánh giá viên chức và người lao động tháng 7/2017. Thành phần: Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị, Bí thư đoàn thanh niên. Địa điểm: Phòng A.107.

Thứ 5

03/8/2017

- 8h00: Dự Hội thảo đánh giá cơ chế, chính sách về quy định tiêu chí đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tại Đà Nẵng. Thành phần: Giám đốc Trần Đình Thảo (Phòng HC-QT-TC bố trí xe).

- 8h30: Họp Chi bộ 1. Thành phần: toàn thể đảng viên thuộc Chi bộ 1. Địa điểm: Phòng họp Thư viện.

Làm việc bình thường

Thứ 6

04/8/2017

8h00: Làm việc với Chi cục Văn thư lưu trữ tỉnh Quảng Trị. Thành phần: phòng ĐT&CTSV.

Làm việc bình thường

Thứ 7

05/8/2017

Nghỉ

(Mỗi phòng cử 01 CBVC đi làm)

Nghỉ

(Mỗi phòng cử 01 CBVC đi làm)

Chủ nhật

06/8/2017

Nghỉ Nghỉ

Video

Thống kê truy cập

111111111111111111
Hôm nay
Tuần
Tháng
0
0

footer new