• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
lỗi
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI TẠI QUẢNG NAM (Từ ngày 02/10/2017 - 08/10/2017)

             Buổi

 Ngày

tháng  năm

 

SÁNG (Giờ làm việc từ 7h30 đến 11h30)

 

CHIỀU (Giờ làm việc 13h00 đến 17h00)

Thứ 2

02/10/2017

7h00: Chào cờ và sinh hoạt công dân tháng 10; Thành phần: Toàn thể VC, NLĐ, sinh viên; Địa điểm: Hội trường H (ĐTN, Lớp 1405QLND)

9h00: Họp đánh giá, phân loại tháng 9; Thành phần: VC, NLĐ Phòng TC-KT; Địa điểm: Phòng họp Thư viện

14h00: Dự họp về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội; Thành phần: PGĐ Trần Đình Chín

Thứ 3

03/10/2017

8h00: Họp đánh giá, phân loại tháng 9; Thành phần: VC, NLĐ Phòng HC-QT-TC; Địa điểm: Phòng họp Thư viện 14h00: Họp đánh giá, phân loại tháng 9; Thành phần: VC, NLĐ Phòng ĐT&CTSV; Địa điểm: Phòng họp Thư viện

Thứ 4

04/10/2017

10h20: Họp đánh giá, phân loại tháng 9; Thành phần: VC, NLĐ Tổ Giảng viên chuyên ngành; Địa điểm: Phòng A.206 14h00: Họp giao ban công tác tuần; Thành phần: Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị, Công đoàn, Đoàn Thanh niên. Địa điểm: Phòng A.107.

Thứ 5

05/10/2017

Làm việc bình thường Làm việc bình thường

Thứ 6

06/10/2017

8h00: Họp đánh giá, phân loại tháng 9; Thành phần: Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị, Công đoàn, Đoàn Thanh niên. Địa điểm: Phòng A.107. Làm việc bình thường

Thứ 7

07/10/2017

Nghỉ

(Mỗi phòng cử 01 CBVC đi làm)

Nghỉ

(Mỗi phòng cử 01 CBVC đi làm)

Chủ nhật

08/10/2017

Nghỉ Nghỉ

- Từ ngày 07-14/10/2017: Tổ chức tham quan, khảo sát công tác văn thư, lưu trữ năm 2017; Thành phần: Theo kế hoạch số 407/KH-PHQN ngày 19/9/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

Video

Thống kê truy cập

111111111111111111
Hôm nay
Tuần
Tháng
0
0

footer new