• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
lỗi
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI TẠI QUẢNG NAM (Từ ngày 09/10/2017 - 15/10/2017)

             Buổi

 Ngày

tháng  năm

SÁNG (Giờ làm việc từ 7h30 đến 11h30)

CHIỀU (Giờ làm việc 13h00 đến 17h00)

Thứ 2

09/10/2017

7h30: Dự Hội nghị sơ kết tại BCH Quân sự TX Điện Bàn; Thành phần: Ông Hồ Công Tuyến

10h15: Họp lấy phiếu tín nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2021-2026; Thành phần: BCH Đảng bộ bộ phận, Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên; Địa điểm: Phòng A.107

Làm việc bình thường

Thứ 3

10/10/2017

7h30: Dự Lễ khai giảng năm học 2017-2018 tại Trường Đại học Quảng Nam; Thành phần: Ông Hoàng Sỹ Nguyên - Tổ trưởng Tổ GVCB (HC-QT-TC chuẩn bị xe ô tô) Làm việc bình thường

Thứ 4

11/10/2017

8h00: Dự Hội thảo đánh giá kết quả bồi dưỡng CBCC xã thực hiện QĐ số 1956/QĐ-TTg và phương hướng triển khai QĐ số 1600/QĐ-TTg tại TP Đà Nẵng; Thành phần: Ông Hạ Nhất Duy, TP KHCN&TTTV (HC-QT-TC chuẩn bị xe ô tô)

14h00: Họp giao ban công tác tuần; Thành phần: Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị, Công đoàn, Đoàn Thanh niên. Địa điểm: Phòng A.107.

15h00: Họp nhận xét, đánh giá hết thời gian hợp đồng lao động; Thành phần: Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, ông Nguyễn Lương Định; Địa điểm: Phòng A.107.

Thứ 5

12/10/2017

9h00: Họp đánh giá, phân loại tháng 9; Thành phần: Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị, Công đoàn, Đoàn Thanh niên; Địa điểm: Phòng A.107.

10h00: Họp đánh giá, phân loại quý 3; Thành phần: Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị, Công đoàn, Đoàn Thanh niên; Địa điểm: Phòng A.107.

Làm việc bình thường

Thứ 6

13/10/2017

Làm việc bình thường Làm việc bình thường

Thứ 7

14/10/2017

Nghỉ

(Mỗi phòng cử 01 CBVC đi làm)

Nghỉ

(Mỗi phòng cử 01 CBVC đi làm)

Chủ nhật

15/10/2017

Nghỉ Nghỉ

 

- Từ ngày 10-13/10/2017: Tổ chức lớp bồi dưỡng BD NV Văn Thư, lớp BD kỹ năng giao tiếp trong thực thi công vụ Lưu trữ tại Đắk Lắk; Thành phần: PGĐ Trần Đình Chín, Phòng ĐT&CTSV
- Ngày 14/10: Bế giảng lớp BDQLNN ngạch chuyên viên K37 tại Đắk Nông; Thành phần: PGĐ Trần Đình Chín, Phòng ĐT&CTSV
- Từ ngày 07-14/10/2017: Tổ chức tham quan, khảo sát công tác văn thư, lưu trữ năm 2017; Thành phần: Theo kế hoạch số 407/KH-PHQN ngày 19/9/2017

Video

Thống kê truy cập

111111111111111111
Hôm nay
Tuần
Tháng
0
0

footer new