• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI TẠI QUẢNG NAM (Từ ngày 22/05/2017 đến ngày 28/05/2017)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 22/5/2017- 28/5/2017)

             Buổi

 Ngày

tháng  năm

SÁNG (Giờ làm việc từ 7h30 đến 11h30)

CHIỀU (Giờ làm việc 13h00 đến 17h00)

Thứ 2

22/5/2017

9h30: Tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập Đảng bộ bộ phận Phân hiệu Quảng Nam; Thành phần: Theo kế hoạch số 09-KH/CBMT ngày 18/5/2017; Địa điểm: Hội trường H 14h00: Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường, Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội Nguyễn Bá Chiến làm việc với Phân hiệu Quảng Nam; Thành phần: Theo kế hoạch số 127/KH-PHQN ngày 18/5/2017

Thứ 3

23/5/2017

Làm việc bình thường 14h00: Họp thống nhất quy trình thanh toán; Thành phần: Phòng HC-QT-TC, Phòng TC-KT; Địa điểm: Phòng họp Thư viện

Thứ 4

24/5/2017

Làm việc bình thường 14h00: Họp giao ban công tác tuần; Thành phần: Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị, Công đoàn, Đoàn thanh niên; Địa điểm: Phòng A.107

Thứ 5

25/5/2017

8h00: Họp xét học bổng; Thành phần: PGĐ Trần Đình Chín, Phòng ĐT&CTSV, Giáo viên chủ nhiệm các lớp; Địa điểm: Phòng họp Thư viện Làm việc bình thường

Thứ 6

26/5/2017

Làm việc bình thường Làm việc bình thường

Thứ 7

27/5/2017

Nghỉ

(Mỗi phòng cử 01 CBVC đi làm)

Nghỉ

(Mỗi phòng cử 01 CBVC đi làm)

Chủ nhật

28/5/2017

Nghỉ Nghỉ

Ghi chú:

8h00 ngày 22/5/2017: Khai giảng lớp BD QLNN cấp phòng tại Quảng Bình; Thành phần: PGS.TS Nguyễn Minh Phương, Phòng ĐT&CTSV chuẩn bị nội dung.

8h00 ngày 27/5/2017 : Dự Hội nghị công tác giảng dạy tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội; Thành phần: Tổ GVCB, GVCN

footer new