• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
lỗi
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI TẠI QUẢNG NAM (Từ ngày 01/01/2018 - 07/01/2018)

             Buổi

 Ngày

tháng  năm

 

SÁNG (Giờ làm việc từ 7h30 đến 11h30)

 

CHIỀU (Giờ làm việc 13h00 đến 17h00)

Thứ 2

01/01/2018

Nghỉ Tết dương lịch

Nghỉ Tết dương lịch

Thứ 3

02/01/2018

- 9h00: Ban Giám đốc làm việc với Phòng HC-QT-TC; Thành phần: Ban Giám đốc, Phòng HC-QT-TC; Địa điểm: Phòng A.107

- 11h00: Họp đánh giá phân loại tháng 12; Thành phần: Nhóm HC-TC; Địa điểm: Phòng A.107

- 15h00: Ban Giám đốc làm việc với Phòng TC-KT; Thành phần: Ban Giám đốc, Phòng TC-KT; Địa điểm: Phòng A.107

- 14h00: Họp đánh giá phân loại tháng 12; Thành phần: Nhóm Quản trị; Địa điểm: Phòng họp Thư viện

Thứ 4

03/01/2018

Làm việc bình thường

- 14h00: Họp giao ban công tác tuần; Thành phần: Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị, Công đoàn, Đoàn thanh niên; Địa điểm: Phòng A.107

- 15h30: Họp rà soát kế hoạch công tác năm 2018 và nội dung làm việc với đoàn công tác của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội; Thành phần: Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị, Công đoàn, Đoàn thanh niên; Địa điểm: Phòng A.107

Thứ 5

04/01/2018

10h00: Họp đánh giá phân loại tháng 12; Thành phần: Phòng KHCN&TTTV; Địa điểm: Phòng họp Thư viện

Làm việc bình thường

Thứ 6

05/01/2018

8h00: Toạ đàm trao đổi về việc tạo hứng thú học tập các môn cơ bản tại Phân hiệu Quảng Nam; Thành phần: Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Khách mời, Ban Giám đốc, Trưởng/Phó các đơn vị, toàn thể giảng viên; Địa điểm: Phòng A.307

Làm việc bình thường

Thứ 7

06/01/2018

Nghỉ

(Mỗi phòng cử 01 CBVC đi làm)

Nghỉ

(Mỗi phòng cử 01 CBVC đi làm)

Chủ nhật

07/01/2018

Nghỉ

Nghỉ

Ghi chú:

- Từ ngày 18/12-31/01/2017: Tổ chức thi học kỳ I năm học 2017-2018 các lớp hệ chính quy; Thành phần: Cán bộ coi thi theo kế hoạch.

Video

Thống kê truy cập

111111111111111111
Hôm nay
Tuần
Tháng
0
0

footer new