• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
lỗi
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI TẠI QUẢNG NAM (Từ ngày 16/10/2017 - 22/10/2017)

             Buổi

 Ngày

tháng  năm

SÁNG (Giờ làm việc từ 7h30 đến 11h30)

CHIỀU (Giờ làm việc 13h00 đến 17h00)

Thứ 2

16/10/2017

Làm việc bình thường Làm việc bình thường

Thứ 3

17/10/2017

8h30: Họp giao ban công tác tuần; Thành phần: Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị, Công đoàn, Đoàn Thanh niên. Địa điểm: Phòng A.107.

10h00: Họp nhận xét, đánh giá hết thời gian hợp đồng lao động; Thành phần: Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, ông Nguyễn Lương Định; Địa điểm: Phòng A.107.

Làm việc bình thường

Thứ 4

18/10/2017

9h30: Họp cấp uỷ Chi bộ 1; Thành phần: Cấp uỷ Chi bộ 1; Địa điểm: phòng A.107

10h00: Họp Chi bộ 1: Thành phần: Đảng viên chi bộ 1; Địa điểm: Phòng A.107

Làm việc bình thường

Thứ 5

19/10/2017

9h30: Họp đánh giá, phân loại tháng 9; Thành phần: Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị, Công đoàn, Đoàn Thanh niên; Địa điểm: Phòng A.107.

10h00: Họp đánh giá, phân loại quý 3; Thành phần: Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị, Công đoàn, Đoàn Thanh niên; Địa điểm: Phòng A.107.

14h00: Khảo sát Văn phòng tại Đà Nẵng; Thành phần: Giám đốc, Phòng HC-QT-TC.

14h00: Tập huấn công tác thống kê giờ giảng năm học 2016-2017; Thành phần: PGĐ Trần Đình Chín, toàn thể giảng viên, giáo vụ Tổ GVCB, GVCN, viên chức phòng ĐT&CTSV; Địa điểm: Phòng A.307

Thứ 6

20/10/2017

9h30: Toạ đàm nhân ngày Phụ vụ Việt Nam 20/10; Thành phần: Mời BGĐ, BCH Công đoàn, Trưởng/Phó các đơn vị, Tổ trưởng các tổ công đoàn, toàn thể nữ đoàn viên Công đoàn Phân hiệu; Địa điểm: Phòng A.307 (BCH Công đoàn chuẩn bị nội dung) Làm việc bình thường

Thứ 7

21/10/2017

Nghỉ

(Mỗi phòng cử 01 CBVC đi làm)

Nghỉ

(Mỗi phòng cử 01 CBVC đi làm)

Chủ nhật

22/10/2017

Nghỉ Nghỉ

Ghi chú:

- Từ ngày 16/10-21/10/2017: Tổ chức 03 lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Lưu trữ tại Kon Tum; TP: PGĐ Trần Đình Chín, phòng ĐT&CTSV

- Ngày 18/10/2017:  Bế giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ QLNN ngạch Cán sự tại Khánh Hoà; TP: Giám đốc Trần Đình Thảo, phòng ĐT&CTSV

Video

Thống kê truy cập

111111111111111111
Hôm nay
Tuần
Tháng
0
0

footer new