• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
lỗi
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI TẠI QUẢNG NAM (Từ ngày 23/10/2017 - 29/10/2017)

             Buổi

 Ngày

tháng  năm

SÁNG (Giờ làm việc từ 7h30 đến 11h30)

CHIỀU (Giờ làm việc 13h00 đến 17h00)

Thứ 2

23/10/2017

8h30: Họp đánh giá, phân loại tháng 9; Thành phần: Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị, Công đoàn, Đoàn Thanh niên; Địa điểm: Phòng A.107.

10h00: Họp đánh giá, phân loại quý 3; Thành phần: Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị, Công đoàn, Đoàn Thanh niên; Địa điểm: Phòng A.107.

Làm việc bình thường

Thứ 3

24/10/2017

10h00: Họp cấp uỷ Chi bộ 1; Thành phần: Cấp uỷ Chi bộ 1; Địa điểm: phòng A.107

10h30: Họp Chi bộ 1: Thành phần: Đảng viên chi bộ 1; Địa điểm: Phòng A.107

Làm việc bình thường

Thứ 4

25/10/2017

Làm việc bình thường

14h00: Họp giao ban công tác tuần; Thành phần: Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị, Công đoàn, Đoàn Thanh niên. Địa điểm: Phòng A.107.

16h00: Họp lấy phiếu tín nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2021-2026; Thành phần: BCH Đảng bộ bộ phận, Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên; Địa điểm: Phòng A.107

Thứ 5

26/10/2017

7h00: Dự Đại hội thi đua quyết thắng tại Thị đội Điện Bàn; Thành phần: Nguyên CHT BCHQS Trần Đình Thảo, CHT Trần Đình Chín, Chính trị viên Nguyến Văn Sơn, Phó CHT Hồ Công Tuyến (HC-QT-TC bố trí xe) Làm việc bình thường

Thứ 6

27/10/2017

10h00: Họp Hội đồng thi Liên thông ngành QTNL; Thành phần: Theo Quyết định số 175/QĐ-PHQN ngày 20/10/2017 Làm việc bình thường

Thứ 7

28/10/2017

7h00: Tổ chức thi Liên thông ngành QTNL; Thành phần: Theo Quyết định số 175/QĐ-PHQN ngày 20/10/2017

13h00: Tổ chức thi Liên thông ngành QTNL; Thành phần: Theo Quyết định số 175/QĐ-PHQN ngày 20/10/2017

Chủ nhật

29/10/2017

7h00: Tổ chức thi Liên thông ngành QTNL; Thành phần: Theo Quyết định số 175/QĐ-PHQN ngày 20/10/2017 Nghỉ

8h00 ngày 24/10/2017: Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên tại Quảng Trị; Thành phần: PGĐ Trần Đình Chín, Phòng ĐT&CTSV

Video

Thống kê truy cập

111111111111111111
Hôm nay
Tuần
Tháng
0
0

footer new