• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI TẠI QUẢNG NAM (Từ ngày 26/06/2017 đến ngày 02/07/2017)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 26/6/2017- 02/7/2017)

            

         Buổi

 Ngày

tháng  năm

SÁNG (Giờ làm việc từ 7h30 đến 11h30)

CHIỀU (Giờ làm việc 13h00 đến 17h00)

Thứ 2

26/6/2017

7h30: Toạ đàm khoa học "Xung đột và đồng thuận xã hội"; Thành phần: Toàn thể viên chức, người lao động, sinh viên; Địa điểm: Hội trường H 13h30: Toạ đàm khoa học "Xung đột và đồng thuận xã hội"; Thành phần: Toàn thể viên chức, người lao động, sinh viên; Địa điểm: Hội trường H

Thứ 3

27/6/2017

Làm việc bình thường Làm việc bình thường

Thứ 4

28/6/2017

Làm việc bình thường 14h00: Họp giao ban công tác tháng; Thành phần: Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị, Công đoàn, Đoàn thanh niên; Địa điểm: Phòng A.107

Thứ 5

29/6/2017

8h30: Họp đánh giá, phân loại tháng 6; Thành phần: VC, NLĐ Phòng ĐT&CTSV: Địa điểm: Phòng họp Thư viện Làm việc bình thường

Thứ 6

30/6/2017

8h30: Họp đánh giá, phân loại tháng 6; Thành phần: VC, NLĐ Phòng HC-QT-TC: Địa điểm: Phòng họp Thư viện Làm việc bình thường

Thứ 7

01/7/2017

Nghỉ

(Mỗi phòng cử 01 CBVC đi làm)

Nghỉ

(Mỗi phòng cử 01 CBVC đi làm)

Chủ nhật

02/7/2017

Nghỉ Nghỉ

- 8h00 ngày 26/6/2017: Khai giảng lớp BD lãnh đạo cấp phòng tại Quảng Trị; Thành phần: PGĐ Trần Đình Chín, Phòng ĐT&CTSV

- Từ ngày 19/6-30/6/2017: Tổ chức thi học kỳ II năm học 2016-2017 các lớp đại học khoá 2014-2018; Thành phần: Cá nhân liên quan.

- Từ ngày 28/6 - 10/7/2017: Thi học kỳ II các lớp chính quy khoá 2016-2020; Thành phần: Cá nhân liên quan.

footer new