• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
lỗi
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI TẠI QUẢNG NAM (Từ ngày 06/11/2017 - 12/11/2017)

             Buổi

 Ngày

tháng  năm

SÁNG (Giờ làm việc từ 7h30 đến 11h30)

CHIỀU (Giờ làm việc 13h00 đến 17h00)

Thứ 2

06/11/2017

7h00: Chào cờ và sinh hoạt công dân tháng 11; Thành phần: Toàn thể VC&NLĐ; Địa điểm: Hội trường H (ĐTN, chuẩn bị nội dung) Làm việc bình thường

Thứ 3

07/11/2017

Làm việc bình thường Làm việc bình thường

Thứ 4

08/11/2017

Làm việc bình thường

14h00: Họp giao ban công tác tuần; Thành phần: Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị, Công đoàn, Đoàn Thanh niên. Địa điểm: Phòng A.107.

16h00: Họp đánh giá, phân loại tháng 10; Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị, Công đoàn, Đoàn Thanh niên. Địa điểm: Phòng A.107.

Thứ 5

09/11/2017

Làm việc bình thường Làm việc bình thường

Thứ 6

10/11/2017

Làm việc bình thường 14h00: Họp Chi bộ 3; Thành phần: Đảng viên Chi bộ 3; Địa điểm: Phòng họp Thư viện

Thứ 7

11/11/2017

Nghỉ

(Mỗi phòng cử 01 CBVC đi làm)

Nghỉ

(Mỗi phòng cử 01 CBVC đi làm)

Chủ nhật

12/11/2017

Nghỉ Nghỉ

Ngày 6/11/2017: Khai giảng lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lí nhà nước cho công chức, viên chức làm công tác tổ chức cán bộ” và “Bồi dưỡng kỹ năng phân tích công việc, xác định vị trí việc làm và định biên” tại TT GDTX tỉnh Đăk Lăk; Thành phần: PGĐ Trần Đình Chín, Phòng ĐT&CTSV 

Video

Thống kê truy cập

111111111111111111
Hôm nay
Tuần
Tháng
0
0

footer new