• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
lỗi
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI TẠI QUẢNG NAM (Từ ngày 29/01/2018 - 04/02/2018)

             Buổi

 Ngày

tháng  năm

SÁNG (Giờ làm việc từ 7h30 đến 11h30)

CHIỀU (Giờ làm việc 13h00 đến 17h00)

Thứ 2

29/01/2018

9h30: Họp đánh giá, phân loại tháng 01; Thành phần: Viên chức, người lao động Phòng ĐT&CTSV; Địa điểm: Phòng họp Thư viện Làm việc bình thường

Thứ 3

30/01/2018

10h00: Họp đánh giá, phân loại tháng 01; Thành phần: Nhóm Hành chính, Tổ chức; Điạ điểm: Phòng A.107

14h00: Họp đánh giá, phân loại tháng 01; Thành phần: Nhóm Quản trị; Điạ điểm: Phòng họp Thư viện

16h00: Họp đánh giá, phân loại tháng 01; Thành phần: Lao động ngắn hạn; Điạ điểm: Phòng họp Thư viện

Thứ 4

31/01/2018

Làm việc bình thường 14h00: Họp giao ban công tác tháng 01; Thành phần: Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị, Công đoàn, Đoàn thanh niên; Địa điểm: Phòng A.107

Thứ 5

01/02/2018

8h30-10h00: Họp Nhóm thực hiện công tác Đào tạo; Địa điểm: Phòng A.107

10h00 - 11h30: Họp nhóm thực hiện công tác Tuyển sinh; Địa điểm: Phòng A.107

14h00-15h30: Họp Nhóm thực hiện công tác Khảo thí; Địa điểm: Phòng A.107

15h30 - 17h00: Họp nhóm thực hiện công tác Sinh viên; Địa điểm: Phòng A.107

Thứ 6

02/02/2018

Làm việc bình thường Làm việc bình thường

Thứ 7

03/02/2018

Nghỉ

(Mỗi phòng cử 01 CBVC đi làm)

Nghỉ

(Mỗi phòng cử 01 CBVC đi làm)

Chủ nhật

04/02/2018

Nghỉ Nghỉ

Video

Thống kê truy cập

111111111111111111
Hôm nay
Tuần
Tháng
0
0

footer new