• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
lỗi
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI TẠI QUẢNG NAM (Từ ngày 13/11/2017 - 19/11/2017)

             Buổi

 Ngày

tháng  năm

 

SÁNG (Giờ làm việc từ 7h30 đến 11h30)

 

CHIỀU (Giờ làm việc 13h00 đến 17h00)

Thứ 2

13/11/2017

Làm việc bình thường

13h00: Dự Hội nghị công tác đào tạo tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội; Thành phần: PGĐ Trần Đình Chín

Thứ 3

14/11/2017

9h30: Họp đánh giá, phân loại tháng 11 và năm 2017; Thành phần: VC&NLĐ Phòng HC-QT-TC (Tổ Hành chính, tổ chức); Địa điểm: Phòng: A.107

14h00: Họp đánh giá, phân loại tháng 11 và năm 2017; Thành phần: VC&NLĐ Phòng HC-QT-TC (Tổ Quản trị); Địa điểm: Phòng: A.107

16h00: Họp đánh giá, phân loại tháng 11 và năm 2017; Thành phần: Lao động vụ việc Phòng HC-QT-TC; Địa điểm: Phòng: A.107

Thứ 4

15/11/2017

10h20: Họp đánh giá, phân loại tháng 11 và năm 2017; Thành phần: VC&NLĐ Tổ GVCN: Địa điểm: Phòng A.206

10h20: Họp Chi bộ 1; Thành phần: Đảng viên Chi bộ 1; Địa điểm: phòng A.107

14h00: Họp giao ban công tác tuần; Thành phần: Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị, Công đoàn, Đoàn Thanh niên. Địa điểm: Phòng A.107.

16h00: Họp đánh giá, phân loại tháng 10; Thành phần: Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị, Công đoàn, Đoàn Thanh niên. Địa điểm: Phòng A.107.

Thứ 5

16/11/2017

Làm việc bình thường

14h00: Họp đánh giá, phân loại tháng 11 và năm 2017; Thành phần: Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị, Công đoàn, Đoàn Thanh niên. Địa điểm: Phòng A.107.

Thứ 6

17/11/2017

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Thứ 7

18/11/2017

Nghỉ

(Mỗi phòng cử 01 CBVC đi làm)

Nghỉ

(Mỗi phòng cử 01 CBVC đi làm)

Chủ nhật

19/11/2017

Nghỉ

Nghỉ

Video

Thống kê truy cập

111111111111111111
Hôm nay
Tuần
Tháng
0
0

footer new