• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
lỗi
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI TẠI QUẢNG NAM (Từ ngày 04/12/2017 - 10/12/2017)

             Buổi

 Ngày

tháng  năm

 

SÁNG (Giờ làm việc từ 7h30 đến 11h30)

 

CHIỀU (Giờ làm việc 13h00 đến 17h00)

Thứ 2

04/12/2017

7h00: Chào cờ và sinh hoạt công dân tháng 12; Thành phần: Toàn thể viên chức, người lao động, sinh viên; Địa điểm: Hội trường H (ĐTN chuẩn bị nội dung)

Làm việc bình thường

Thứ 3

05/12/2017

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Thứ 4

06/12/2017

Làm việc bình thường

14h00: Họp giao ban công tác tuần; Thành phần: Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị, Công đoàn, Đoàn Thanh niên. Địa điểm: Phòng A.107.

16h00: Họp đánh giá, nhận xét hết thời gian thử việc của lao động; Thành phần: Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, bà Lê Thị Lan Phương. Địa điểm: Phòng A.107.

Thứ 5

07/12/2017

Làm việc bình thường

14h00: Sinh hoạt chuyên môn; Thành phần: Tổ Giảng viên chuyên ngành; Địa điểm: Phòng họp Thư viện

Thứ 6

08/12/2017

8h00: Tập huấn công tác thi đua, khen thưởng tại Ban Thi đua khen thưởng tỉnh Quảng Nam; Thành phần: Phòng HC-QT-TC

Làm việc bình thường

Thứ 7

09/12/2017

Nghỉ

(Mỗi phòng cử 01 CBVC đi làm)

Nghỉ

(Mỗi phòng cử 01 CBVC đi làm)

Chủ nhật

10/12/2017

Nghỉ

Nghỉ

Ghi chú:

- Từ ngày 29/11-06/12/2017: Tham gia lớp BD nâng cao năng lực sư phạm cho giảng viên QLNN năm 2017; Thành phần: Thực hiện theo công văn số 252/TCCB ngày 21/9/2017 của Phòng Tổ chức cán bộ Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

 

 

Video

Thống kê truy cập

111111111111111111
Hôm nay
Tuần
Tháng
0
0

footer new