• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
lỗi
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI TẠI QUẢNG NAM (Từ ngày 11/9/2017 - 17/9/2017)

             Buổi

 Ngày

tháng  năm

SÁNG (Giờ làm việc từ 7h30 đến 11h30)

CHIỀU (Giờ làm việc 13h00 đến 17h00)

Thứ 2

11/9/2017

8h00: Khai giảng lớp Bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch cán sự tại Khánh Hòa; Thành phần: Phó Giám đốc Trần Đình Chín, phòng ĐT&CTSV Làm việc bình thường

Thứ 3

12/9/2017

8h00: Họp góp ý dự thảo Quy chế hoạt động Nội san và Website Phân hiệu; Thành phần: Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị, Công đoàn, Đoàn Thanh niên. Địa điểm: Phòng A.107. Làm việc bình thường

Thứ 4

13/9/2017

Làm việc bình thường

14h00: Họp giao ban công tác tuần; Thành phần: Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị, Công đoàn, Đoàn Thanh niên. Địa điểm: Phòng A.107.

16h00: Họp đánh giá, phân loại tháng 8; Thành phần: Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị, Công đoàn, Đoàn Thanh niên. Địa điểm: Phòng A.107.

Thứ 5

14/9/2017

8h00: Họp xét học bổng và rèn luyện các khoá 2014-2018, 2015-2019, 2015-2018; Thành phần: Đại diện Ban Giám đốc, Phòng ĐT&CTSV, GVCN các lớp của 03 khoá trên; Địa điểm: Phòng họp Thư viện Làm việc bình thường

Thứ 6

15/9/2017

Làm việc bình thường Làm việc bình thường

Thứ 7

16/9/2017

Nghỉ

(Mỗi phòng cử 01 CBVC đi làm)

Nghỉ

(Mỗi phòng cử 01 CBVC đi làm)

Chủ nhật

17/9/2017

Nghỉ Nghỉ

- Từ ngày 15- 17/9/2017: Tổ chức thi tuyển công chức cấp xã tại huyện Mộ Đức - Quảng Ngãi; Thành phần: Đại diện Ban Giám đốc, Phòng ĐT&CTSV, Giảng viên coi thi theo kế hoạch

Video

Thống kê truy cập

111111111111111111
Hôm nay
Tuần
Tháng
0
0

footer new