• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

Thành lập BCĐ và Tiểu Ban giúp việc tham gia kỳ thi kết thúc học phần, học kỳ II năm học 2017 - 2018

Ngày 04 tháng 6 năm 2018, Giám đốc Phân hiệu Quảng Nam ký Quyết định số 86/QĐ-PHQN về việc Ban Chỉ đạo và các Tiểu Ban giúp việc tham gia kỳ thi kết thúc học phần, học kỳ II năm học 2017 - 2018 trình độ Đại học hệ chính quy khóa học 2015 - 2019, 2016 - 2020, 2017 – 2021.

Theo đó, danh sách Ban chỉ đạo và các tiểu ban gồm

1. Ban Chỉ đạo có thành viên, do ông Trần Đình Thảo - Q. Giám đốc Phân hiệu Quảng Nam làm Trưởng ban.

2. Các Tiểu ban khác bao gồm: Thư ký, Giám sát, Đề thi, Coi chi, Chấm thi, Phúc khảo, Cơ sở vật chất.

Quyền hạn và nhiệm vụ của BCĐ và các Tiểu ban giúp việc thực hiện theo đúng quy định của Nhà trường, BCĐ và các Tiểu ban giúp việc tự giải thể sau khi kết thúc công việc.

Vui lòng xem chi tiết  tại đây Quyết định số 86/QĐ-PHQN./.

HT

footer new