• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
lỗi
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI TẠI QUẢNG NAM (Từ ngày 04/9/2017 - 10/9/2017)

             Buổi

 Ngày

tháng  năm

SÁNG (Giờ làm việc từ 7h30 đến 11h30)

CHIỀU (Giờ làm việc 13h00 đến 17h00)

Thứ 2

04/9/2017

Nghỉ bù lễ 02/9 Nghỉ bù lễ 02/9

Thứ 3

05/9/2017

6h00: Khai mạc giải Việt dã viên chức, sinh viên Nội vụ lần thứ 3; Thành phần: Mời Ban Giám đốc, Trưởng/Phó các đơn vị, viên chức, NLĐ Phân hiệu: Địa điểm: Phân hiệu Quảng Nam

8h00: Họp đánh giá, phân loại tháng 8; Thành phần: VC, NLĐ Phòng ĐT&CTSV; Địa điểm: Phòng họp Thư viện

8h00: Họp đánh giá, phân loại tháng 8; Thành phần: VC, NLĐ Phòng HC-QT-TC; Địa điểm: Phòng A.107

14h00: Họp góp ý dự thảo Nội quy hoạt động Ký túc xá và các khu nhà (lần 2); Thành phần: Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị, Công đoàn, Đoàn thanh niên. Địa điểm: Phòng A.107 (Phòng HCQTTC chuẩn bị nội dung)

15h30: Họp bàn phương án sử dụng Cơ quan đại diện BNV tại Tp Đà Nẵng; Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị, Công đoàn, Đoàn thanh niên. Địa điểm: Phòng A.107. (Phòng HCQTTC chuẩn bị nội dung)

Thứ 4

06/9/2017

8h00: Họp xét học bổng và rèn luyện các khoá 2014-2018, 2015-2019, 2015-2018; Thành phần: Đại diện Ban Giám đốc, Phòng ĐT&CTSV, GVCN các lớp của 03 khoá trên; Địa điểm: Phòng họp Thư viện

14h00: Họp giao ban công tác tuần; Thành phần: Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị, Công đoàn, Đoàn Thanh niên. Địa điểm: Phòng A.107.

16h00: Họp bàn phương án quản lý nề nếp sinh hoạt, học tập của sinh viên; Thành phần: Mời Ban Giám đốc, Phòng ĐT&CTSV, Phòng HCQTTC, Đoàn Thanh niên; Địa điểm: Phòng A.107.

Thứ 5

07/9/2017

Làm việc bình thường Làm việc bình thường

Thứ 6

08/9/2017

Làm việc bình thường Làm việc bình thường

Thứ 7

09/9/2017

Nghỉ

(Mỗi phòng cử 01 CBVC đi làm)

Nghỉ

(Mỗi phòng cử 01 CBVC đi làm)

Chủ nhật

10/9/2017

Nghỉ Nghỉ

Ghi chú:

- Từ ngày 02/9-04/9/2017: Nghỉ lễ Quốc khánh 02/9 và trực lễ theo Kế hoạch số 374/KH-PHQN ngày 01/9/2017 của Phân hiệu Quảng Nam

- Từ ngày 08/9 - 09/9/2017: Tổ chức thi tuyển công chức cấp xã tại huyện Sơn Tịnh - Quảng Ngãi; Thành phần: Đại diện Ban Giám đốc, Phòng ĐT&CTSV, Giảng viên coi thi theo kế hoạch

Video

Thống kê truy cập

111111111111111111
Hôm nay
Tuần
Tháng
0
0

footer new