• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

Kết thúc lớp “Bồi dưỡng kỹ năng giảng dạy tích cực”

        Thực hiện Kế hoạch số 195/KH-PHQN ngày 27 tháng 4 năm 2018 của Phân hiệu Quảng Nam về việc tổ chức Lớp bồi dưỡng kỹ năng giảng dạy tích cực tại Phân hiệu Quảng Nam cho toàn thể Giảng viên và Viên chức.
       Theo đó, lớp được tổ chức thành 02 đợt, 4 ngày (5, 6, 26, 27/5/2018). Nội dung lớp học tập trung vào làm rõ nội hàm của “Giảng dạy tích cực” như giảng dạy tích cực là gì? Các nguyên tắc? vì sao? Hiệu quả?... và chuyên sâu về các phương pháp giảng dạy tích cực đã và đang được ứng dụng hiệu quả hiện nay.
       Bằng phong cách trình bày tự tin, dí dỏm, đầy thuyết phục của Giảng viên Học viện Hành chính quốc gia, Lớp học diễn ra hiệu quả, thu hút học viên tham dự và tích cực tham gia bài giảng. Kết thúc các buổi học là những bài thực hành thực tế giúp giảng viên và viên chức ứng dụng ngay kiến thức vào công việc giảng dạy của mình, tác động và từng bước thay đổi thói quen giảng dạy của giảng viên theo phương thức truyền thống.
       Tham gia lớp học đa phần là giảng viên trẻ, có trình độ và thái độ học tập tốt, các thầy cô đã nhanh chóng nắm bắt và vận dụng tốt kiến thức ngay tại lớp.

 

33784879 1663795107072037 728562831498149888 n compressed

Lớp học chụp ảnh kỷ niệm


       Với những biểu hiện tích cực như trên, Lớp học đã đạt được mục tiêu là nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng phương pháp giảng dạy tích cực; cung cấp các chuyên đề, kỹ năng trong giảng dạy để bài giảng được hiệu quả hơn; giúp cập nhật các phương pháp mới, cải thiện các phương pháp giảng dạy hiện có của các giảng viên thuộc Phân hiệu.

footer new