• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
lỗi
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI TẠI QUẢNG NAM (Từ ngày 14/8/2017 - 20/8/2017)

             Buổi

 Ngày

tháng  năm

SÁNG (Giờ làm việc từ 7h30 đến 11h30)

CHIỀU (Giờ làm việc 13h00 đến 17h00)

Thứ 20

14/8/2017

Làm việc bình thường Làm việc bình thường

Thứ 3

15/8/2017

8h00: Khai giảng lớp BD nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ tại Bình Định; Thành phần: Lãnh đạo Phân hiệu, Phòng ĐT&CTSV Làm việc bình thường

Thứ 4

16/8/2017

8h00: Khai giảng lớp BD nghiệp vụ trưởng thôn tại Buôn Hồ, Đăk Lăk; Thành phần: Lãnh đạo Phân hiệu, Phòng ĐT&CTSV

9h30: Tổ chức đầu thấu nhà ăn; Thành phần: Hội đồng đấu thầu theo kế hoạch, Phòng HC-QT-TC; Địa điểm: Phòng A.107

- 14h00: Họp giao ban công tác tuần; Thành phần: Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị, Bí thư đoàn thanh niên. Địa điểm: Phòng A.107.

- 15h30: Họp đánh phân loại, đánh giá viên chức và người lao động tháng 7/2017. Thành phần: Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị, Bí thư đoàn thanh niên. Địa điểm: Phòng A.107.

 - 16h00: Họp góp ý dự thảo Nội quy hoạt động Ký túc xá và các khu nhà; Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị, Bí thư đoàn thanh niên. Địa điểm: Phòng A.107.

Thứ 5

17/8/2017

Làm việc bình thường Làm việc bình thường

Thứ 6

18/8/2017

7h00: Tổ chức đón tiếp sinh viên khoá 2017-2021 hệ chính quy nhập học; Thành phần: Các bộ phận liên quan; Địa điểm: Nhà hiệu bộ 13h00: Tổ chức đón tiếp sinh viên khoá 2017-2021 hệ chính quy nhập học; Thành phần: Các bộ phận liên quan; Địa điểm: Nhà hiệu bộ

Thứ 7

19/8/2017

7h00: Tổ chức đón tiếp sinh viên khoá 2017-2021 hệ chính quy nhập học; Thành phần: Các bộ phận liên quan; Địa điểm: Nhà hiệu bộ 13h00: Tổ chức đón tiếp sinh viên khoá 2017-2021 hệ chính quy nhập học; Thành phần: Các bộ phận liên quan; Địa điểm: Nhà hiệu bộ

Chủ nhật

20/8/2017

Nghỉ Nghỉ

Ghi chú:

- Từ ngày 05-20/8/2017: Tổ chức thi học kỳ I lớp ĐHLT Quản trị nhân lực khoá 2016-2018; Thành phần: Cá nhân liên quan.

Video

Thống kê truy cập

111111111111111111
Hôm nay
Tuần
Tháng
0
0

footer new