• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
Phòng HC-QT-TC

GIỚI THIỆU PHÒNG HÀNH CHÍNH-QUẢN TRỊ-TỔ CHỨC

        I. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Phòng Hành chính - Quản trị - Tổ chức là đơn vị thuộc Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại miền Trung có chức năng tham mưu, đề xuất Giám đốc quản lý và thực hiện các quy định của Bộ Nội vụ và Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trong công tác Hành chính – Quản trị - Tổ chức.

Rộn ràng Trung thu Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ tại Quảng Nam

Tết Trung thu là Tết thiếu nhi, cũng là dịp kết nối yêu thương giữa các tấm lòng hảo tâm, các câu lạc bộ, đội, nhóm của Trường Đại học Nội vụ Phân hiệu tại Quảng Nam (ĐHNV) đến với trẻ em vùng sâu, vùng xa.

Video

Thống kê truy cập

111111111111111111
Hôm nay
Tuần
Tháng
0
0

footer new