• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘICƠ SỞ MIỀN NAMVIENMOI2TAPCHI34tttv

Thư viện ảnh

thu vien anh

Liên kết

Phòng HC-QT-TC

GIỚI THIỆU PHÒNG HÀNH CHÍNH-QUẢN TRỊ-TỔ CHỨC

        I. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Phòng Hành chính - Quản trị - Tổ chức là đơn vị thuộc Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại miền Trung có chức năng tham mưu, đề xuất Giám đốc quản lý và thực hiện các quy định của Bộ Nội vụ và Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trong công tác Hành chính – Quản trị - Tổ chức.

Chương trình văn nghệ “Dấu ấn một thời và mãi mãi”

Chiều ngày 30 tháng 3 năm 2018, tại Hội trường H, sinh viên lớp Quản trị Văn phòng - QTVP15D và Quản lý văn hóa - QLVH15C Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam phối hợp tổ chức chương trình văn nghệ “Dấu ấn một thời và mãi mãi”.

 

Video

Thống kê truy cập

111111111111111111
Hôm nay
Tuần
Tháng
0
0

footer new